newsletter-3...
אנו מזמינים אתכם:
מיזמים חברתיים, עמותות, תאגידים או כל גוף המפעיל יוזמה חברתית מניבת הכנסה ומכוונת אימפקט, להגיש מועמדות לקול הקורא של מרכז בחברה טובה.

"מרכז בחברה טובה" יוצא בקול קורא במטרה לעודד יזמות חברתית מוכוונת אימפקט למען הקהילה. במסגרת הקול הקורא, יבחנו מיזמים / פרויקטים / תוכניות חברתיות המבוססים על הכנסות עצמיות. תנאי הכרחי להגשה הוא כי המיזם הניב הכנסות עצמיות בפועל במהלך שנת 2023 וכי המיזם תואם את הערכים המרכזיים באסטרטגיה החברתית של של בנק מזרחי-טפחות שהם: קבלת האחר, קידום שיוויון הזדמנויות וערבות הדדית. בנוסף המיזמים ייבחנו לפי פרמטרים קבועים מראש - כמפורט בתקנון. 
המיזמים הבולטים, יזכו להשתתף בסדנה מקצועית וייחודית בת שני מפגשים של יום שלם בנושא: פיתוח מנגנוני הכנסה עצמית ובשעות ליווי של SFI-מידות. בסיומו של התהליך, שלושה מיזמים יוכלו לזכות במענק יזמות של 10,000 ₪ מטעם "מרכז בחברה טובה".יש לקרוא את תקנון הקול הקורא בקפידה לפני הגשת המועמדות.
לטופס עזר (PDF) המפרט את טופס הגשת המועמדות לקול הקורא לחצו כאן.
הגשת מועמדות תתבצע דרך הטופס המקוון בלבד, דרך הכפתור "להגשת מועמדות לקול הקורא". 
newsletter-3...
ההרשמה הסתיימה, תודה לכל מאות הנרשמים...
newsletter-3...